PDF DERS NOTLARI POWERPOİNT SUNULARI
BİREY VE TOPLUM Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz
Yeni Okulum
Hak ve Sorumluluklarımız
Çocuk Hakları
KÜLTÜR VE MİRAS Uygarlıkları Öğreniyorum
Çevremizdeki Güzellikler
Kültürel Zenginliğimiz
Kültürümüzü Tanıyalım
Geçmişten Günümüze Kültürümüz
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER Yeryüzü Şekilleri
İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
Nüfus ve Yerleşme
Afetler ve Çevre Sorunları
Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi
BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Teknoloji ve Toplum
Doğru ve Güvenilir Bilgi
Sanal Ortamda Güvenlik
Bilim İnsanların Ortak Özellikleri
Bilimsel Etik
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler
Ekonomi ve Sosyal Hayat
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağı
Yeni Fikirleri Geliştirelim
Bilinçli Tüketici
ETKİN VATANDAŞLIK Halka Hizmet Veren Kurumlar
Yaşadığım Yerin Yönetimi
Temel Haklarımızı Öğrenelim
Bayrağımız ve İstiklal Marşı
KÜRESEL BAĞLANTILAR Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
Ekonomik İlişkilerde Teknoloji
Turizm ve Uluslararası İlişkiler
Ortak Mirasımız